Có 1 kết quả:

xỉu
Âm Nôm: xỉu
Unicode: U+2C040
Tổng nét: 12
Bộ: nhật 日 (+8 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

xỉu

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

nằm xỉu