Có 1 kết quả:

nay
Âm Nôm: nay
Unicode: U+2C049
Tổng nét: 13
Bộ: nhật 日 (+9 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

nay

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

ngày nay, hôm nay