Có 1 kết quả:

màng
Âm Nôm: màng
Tổng nét: 14
Bộ: nhật 日 (+11 nét)
Unicode: U+2C04C
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

màng

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

mơ màng