Có 1 kết quả:

đồi
Âm Nôm: đồi
Unicode: U+2C04F
Tổng nét: 15
Bộ: nhật 日 (+11 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

đồi

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)