Có 1 kết quả:

mùa
Âm Nôm: mùa
Unicode: U+2C052
Tổng nét: 14
Bộ: nhật 日 (+10 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

mùa

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

mùa vụ, mùa màng