Có 1 kết quả:

sao
Âm Nôm: sao
Tổng nét: 16
Bộ: nhật 日 (+12 nét)
Unicode: U+2C056
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

sao

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

sao (tinh tú): sao mai