Có 1 kết quả:

rua
Âm Nôm: rua
Unicode: U+2C05A
Tổng nét: 17
Bộ: nhật 日 (+15 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

rua

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

sao rua