Có 1 kết quả:

mồng
Âm Nôm: mồng
Unicode: U+2C05C
Tổng nét: 18
Bộ: nhật 日 (+13 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

mồng

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

mồng một