Có 1 kết quả:

vở
Âm Nôm: vở
Unicode: U+2C06B
Tổng nét: 15
Bộ: viết 曰 (+11 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

vở

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

quyển vở