Có 1 kết quả:

Âm Nôm:
Unicode: U+2C076
Tổng nét: 8
Bộ: nguyệt 月 (+4 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

há (từ cổ nghĩa là mặt trăng)