Có 1 kết quả:

lúng
Âm Nôm: lúng
Unicode: U+2C086
Tổng nét: 13
Bộ: nguyệt 月 (+9 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

lúng

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lúng túng