Có 1 kết quả:

cữ
Âm Nôm: cữ
Unicode: U+2C08D
Tổng nét: 15
Bộ: nguyệt 月 (+11 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

cữ

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

kiêng cữ, ở cữ