Có 1 kết quả:

sẳn
Âm Nôm: sẳn
Unicode: U+2C091
Tổng nét: 17
Bộ: nguyệt 月 (+13 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

sẳn

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

sẳn có