Có 1 kết quả:

may
Âm Nôm: may
Unicode: U+2C0B8
Tổng nét: 11
Bộ: tiểu 小 (+8 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

may

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

mảy may