Có 1 kết quả:

lăm
Âm Nôm: lăm
Unicode: U+2C0BD
Tổng nét: 12
Bộ: nhị 二 (+10 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

lăm

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

mười lăm