Có 1 kết quả:

sổ
Âm Nôm: sổ
Unicode: U+2C0C8
Tổng nét: 12
Bộ: mộc 木 (+8 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

sổ

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

sổ lồng