Có 1 kết quả:

ghế
Âm Nôm: ghế
Tổng nét: 13
Bộ: mộc 木 (+9 nét)
Unicode: U+2C0EA
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

ghế

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)