Có 1 kết quả:

chưa
Âm Nôm: chưa
Unicode: U+2C11E
Tổng nét: 16
Bộ: mộc 木 (+12 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Dị thể 1

1/1

chưa

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

chưa được, chưa xong, chết chưa