Có 1 kết quả:

muôi
Âm Nôm: muôi
Tổng nét: 16
Bộ: mộc 木 (+12 nét)
Unicode: U+2C12A
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

muôi

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

cái muôi