Có 1 kết quả:

mái
Âm Nôm: mái
Unicode: U+2C139
Tổng nét: 18
Bộ: mộc 木 (+14 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

mái

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

mái chèo