Có 1 kết quả:

ngõng
Âm Nôm: ngõng
Unicode: U+2C17D
Tổng nét: 10
Bộ: mộc 木 (+6 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

ngõng

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

ngõng cửa