Có 1 kết quả:

phải
Âm Nôm: phải
Unicode: U+2C183
Tổng nét: 12
Bộ: chỉ 止 (+8 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

phải

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

phải trái