Có 1 kết quả:

ngay
Âm Nôm: ngay
Unicode: U+2C184
Tổng nét: 13
Bộ: chỉ 止 (+9 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

ngay

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

ngay thẳng