Có 1 kết quả:

thẳng
Âm Nôm: thẳng
Unicode: U+2C188
Tổng nét: 15
Bộ: chỉ 止 (+11 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

thẳng

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

đường thẳng, thẳng thắn