Có 1 kết quả:

lướt
Âm Nôm: lướt
Tổng nét: 9
Bộ: ngạt 歹 (+5 nét)
Unicode: U+2C192
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

lướt

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lướt qua