Có 1 kết quả:

bầm
Âm Nôm: bầm
Unicode: U+2C1B8
Tổng nét: 18
Bộ: vô 毋 (+14 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

bầm

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)