Có 1 kết quả:

dớ
Âm Nôm: dớ
Unicode: U+2C1C9
Tổng nét: 7
Bộ: thị 氏 (+3 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

dớ

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)