Có 1 kết quả:

họ
Âm Nôm: họ
Unicode: U+2C1CB
Tổng nét: 8
Bộ: thị 氏 (+4 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

họ

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

dòng họ, họ hàng; họ tên