Có 1 kết quả:

chang
Âm Nôm: chang
Tổng nét: 10
Bộ: cổn 丨 (+9 nét)
Unicode: U+2C1E7
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

chang

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)