Có 1 kết quả:

mất
Âm Nôm: mất
Unicode: U+2C1EE
Tổng nét: 10
Bộ: thuỷ 水 (+7 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

mất

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

mất mát