Có 1 kết quả:

bẩn
Âm Nôm: bẩn
Unicode: U+2C1F8
Tổng nét: 11
Bộ: thuỷ 水 (+8 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

bẩn

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

dơ bẩn