Có 1 kết quả:

phắp
Âm Nôm: phắp
Unicode: U+2C205
Tổng nét: 12
Bộ: cổn 丨 (+11 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

phắp

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

hợp phắp (chính xác); im phăm phắp