Có 1 kết quả:

làm
Âm Nôm: làm
Unicode: U+2C20B
Tổng nét: 12
Bộ: thuỷ 水 (+9 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

làm

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

làm lụng