Có 1 kết quả:

khoả
Âm Nôm: khoả
Tổng nét: 12
Bộ: thuỷ 水 (+9 nét)
Unicode: U+2C20E
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

khoả

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

khoả chân cho sạch