Có 1 kết quả:

đẵm
Âm Nôm: đẵm
Unicode: U+2C213
Tổng nét: 12
Bộ: thuỷ 水 (+10 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

đẵm

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

đẵm máu