Có 1 kết quả:

tắm
Âm Nôm: tắm
Unicode: U+2C21E
Tổng nét: 13
Bộ: thuỷ 水 (+10 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

tắm

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

tắm giặt, tắm gội