Có 1 kết quả:

chảy
Âm Nôm: chảy
Unicode: U+2C230
Tổng nét: 13
Bộ: thuỷ 水 (+11 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

chảy

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)