Có 1 kết quả:

trong
Âm Nôm: trong
Tổng nét: 15
Bộ: thuỷ 水 (+12 nét)
Unicode: U+2C234
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

trong

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

trong sáng