Có 1 kết quả:

bềnh
Âm Nôm: bềnh
Unicode: U+2C23D
Tổng nét: 15
Bộ: thuỷ 水 (+12 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

bềnh

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)