Có 1 kết quả:

nênh
Âm Nôm: nênh
Unicode: U+2C23F
Tổng nét: 15
Bộ: thuỷ 水 (+11 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

nênh

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)