Có 1 kết quả:

bẩn
Âm Nôm: bẩn
Unicode: U+2C242
Tổng nét: 15
Bộ: thuỷ 水 (+12 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Dị thể 1

1/1

bẩn

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

dơ bẩn