Có 1 kết quả:

thánh
Âm Nôm: thánh
Unicode: U+2C24A
Tổng nét: 16
Bộ: thuỷ 水 (+13 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

thánh

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

thánh thót