Có 1 kết quả:

tràn
Âm Nôm: tràn
Unicode: U+2C24C
Tổng nét: 16
Bộ: thuỷ 水 (+12 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

tràn

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

tràn lan