Có 1 kết quả:

mếu
Âm Nôm: mếu
Unicode: U+2C259
Tổng nét: 16
Bộ: thuỷ 水 (+14 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

mếu

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

khóc mếu