Có 1 kết quả:

ngòi
Âm Nôm: ngòi
Unicode: U+2C25D
Tổng nét: 18
Bộ: thuỷ 水 (+15 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

ngòi

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

ngòi rãnh