Có 1 kết quả:

chuốc
Âm Nôm: chuốc
Unicode: U+2C264
Tổng nét: 19
Bộ: thuỷ 水 (+16 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Dị thể 1

1/1

chuốc

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

chuốc rượu