Có 1 kết quả:

nông
Âm Nôm: nông
Unicode: U+2C270
Tổng nét: 24
Bộ: thuỷ 水 (+20 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

nông

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

nông cạn