Có 1 kết quả:

mặc
Âm Nôm: mặc
Unicode: U+2C275
Tổng nét: 7
Bộ: đại 大 (+4 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

mặc

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

trầm mặc