Có 1 kết quả:

ngụt
Âm Nôm: ngụt
Unicode: U+2C27D
Tổng nét: 8
Bộ: hoả 火 (+4 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

ngụt

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

khói lửa ngùn ngụt