Có 1 kết quả:

nhẻm
Âm Nôm: nhẻm
Unicode: U+2C281
Tổng nét: 9
Bộ: hoả 火 (+5 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

nhẻm

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

cháy đen nhẻm